ท่านต้องการสมัครสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน "    กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน     ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บ
     ไว้เป็นความลับตามกฎหมาย

          เขียนปัญหาของท่านโดนละเอียด   ระบุชื่อนามสกุลจริง   ที่อยู่    อีเมล์   โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านโดยตรง

           หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สมารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
     และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ นกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

  ชื่อ * ( ระบุไทย ) เพื่อนช่วยเื่พื่อน
  สกุล * ( ระบุไทย )

  ชื่อบัญชี นายสุรพล กระแจะจันทร์
  ธนาคารกรุงไทย   สาขาสามแยกเกษตร
   บัญชีออมทรัพย์
  เลขบัญชี 039 - 181637-3

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่
    ๐๘๙-๘๑๙๖๔๑๔ หรือกรอกข้อมูลและ
    กดส่งข้อความ
 เราจะตรวจสอบแล้ว จะแจ้งกลับท่าน
    หลัง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกาของทุกวัน

อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่
( ที่บ้าน , ที่ทำงาน)
* ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ * โทร
สมัคร

เพื่อนช่วยเพื่อน

เลขบัตรประชาชน
โอนเงินผ่าน *
จำนวนเงิน *
วันที่โอน       
หัวข้อเรื่องปัญหา *
เขียนข้อความ
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย